Menu Section: Sizzling Mezze

Saganaki

Saganaki $14 Sizzling flambéed cheese

Halloumi

Halloumi $14 Grilled Cypriot white cheese